Mã CK:

PXS - CƠ CẤU CỔ ĐÔNG - CỔ ĐÔNG CHÍNH


Sở Hữu Nhà Nước 0%
Sở Hữu Nước Ngoài 0.36%
Sở Hữu Khác 99.64%
Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Ngày Cập Nhật
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 30,584,533
50.97%
31/12 2019
Mepcom Marine & Offshore Engineering Pte Ltd Singapore (McPECOM) 6,062,460
10.10%
31/12 2019
Phạm Tất Thành 40,000
0.07%
31/12 2019
Trần Vũ Phượng 39,300
0.07%
31/12 2019
Trần Sỹ Huấn 20,800
0.03%
31/12 2019
Nguyễn Anh Tuấn 12,000
0.02%
31/12 2019
Hoàng Văn Hải 8,000
0.01%
31/12 2019
Đỗ Văn Quang 7,210
0.01%
31/12 2019
Nguyễn Văn Thân 5,424
0.01%
04/01 2018
Phạm Ngọc Tú 5,400
0.01%
31/12 2019
Thái Doãn Thuyết 4,000
0.01%
31/12 2019
Phạm Chu Tứ 3,300
0.01%
31/12 2019
Nguyễn Thị Thùy Trang 8
0%
31/12 2019
Vũ Minh Công 4
0%
31/12 2019


Danh Mục Tin Tức: