Mã CK:

PXS - CƠ CẤU CỔ ĐÔNG - CỔ ĐÔNG CHÍNH


Sở Hữu Nhà Nước 0%
Sở Hữu Nước Ngoài 0.36%
Sở Hữu Khác 99.64%
Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Ngày Cập Nhật
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 30,584,533
50.97%
31/12 2016
Mepcom Marine & Offshore Engineering Pte Ltd Singapore (McPECOM) 6,000,000
10%
31/12 2016
Nguyễn Đức Đạt 62,800
0.10%
31/12 2016
Phạm Tất Thành 55,000
0.09%
26/04 2019
Nguyễn Tấn Yên 39,842
0.07%
20/08 2015
Nguyễn Minh Châu 26,224
0.04%
20/08 2015
Trần Sỹ Huấn 20,800
0.03%
04/02 2018
Hoàng Văn Hải 8,000
0.01%
31/12 2016
Đỗ Văn Quang 7,210
0.01%
31/12 2016
Nguyễn Văn Thân 5,424
0.01%
04/01 2018
Thái Doãn Thuyết 4,000
0.01%
31/12 2016
Phạm Chu Tứ 3,300
0.01%
29/04 2017
Nguyễn Văn Hương 2
0%
31/12 2016


Danh Mục Tin Tức: