Mã CK:

CII - CƠ CẤU CỔ ĐÔNG - CỔ ĐÔNG CHÍNH


Sở Hữu Nhà Nước 0%
Sở Hữu Nước Ngoài 31.32%
Sở Hữu Khác 68.68%
Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Ngày Cập Nhật
VIAC (No.1) Limited Partnership 25,194,821
10.55%
31/12 2019
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước T.P Hồ Chí Minh 24,049,215
10.07%
31/12 2019
Amersham Industries Limited 16,811,688
7.04%
31/12 2019
PYN Elite Fund 16,585,150
6.94%
08/06 2020
CTCP Đầu tư Tân Tam Mã 10,900,270
4.56%
31/12 2019
Norges Bank 6,861,310
2.87%
31/12 2018
Lê Quốc Bình 6,040,747
2.53%
22/10 2019
Công ty TNHH Lê Thành Cường 4,049,840
1.70%
31/12 2019
VIP Infrastructure Holdings Pte, Ltd 4,000,000
1.67%
30/07 2019
Lê Vũ Hoàng 2,493,186
1.04%
31/12 2019
Nguyễn Mai Bảo Trâm 804,454
0.34%
31/12 2019
Nguyễn Thị Thu Trà 557,054
0.23%
30/07 2019
Nguyễn Thị Mai Hương 290,900
0.12%
31/12 2019
Nguyễn Quỳnh Hương 250,004
0.10%
30/07 2019
Dương Quang Châu 200,000
0.08%
19/05 2020
Nguyễn Thị Hồng Diệp 150,000
0.06%
30/07 2019
Nguyễn Văn Thành 150,000
0.06%
30/07 2019
Dominic Timothy Charles Scriven 81,564
0.03%
31/12 2018
Nguyễn Trường Hoàng 75,000
0.03%
30/07 2019
Lê Hoàng 50,000
0.02%
31/12 2018
Đoàn Minh Thư 15,273
0.01%
31/12 2019


Danh Mục Tin Tức: