Mã CK:

Tổng quan CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam


VHE   3.80   -0.10  (-2.6%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.80 12,400 3.90 159,900
3.70 39,900 4.00 3,000
3.60 60,000 4.10 2,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 3.81  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (0.07) 0% 0.40 (0.00) 0%
2019 0 (0.14) 0% 10.72 (0.01) 0%
2018 0 (0.21) 0% 6 (0.01) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VHE

Danh Mục Tin Tức: