Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán Bản Việt


VCI   49.80   2.05  (4.3%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
49.75 20,300 49.80 9,200
49.70 35,300 49.85 15,000
49.65 11,500 49.90 87,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
22,000 55,300
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 49.46  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 1,390 (1.73) 0% 550 (0.77) 0%
2019 1,652.97 (1.54) 0% 1,011.46 (0.69) 0%
2018 1,715 (1.82) 0% 1,011 (0.82) 0%
2017 1,015.63 (1.54) 0% 550 (0.66) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VCI

Danh Mục Tin Tức: