Mã CK:

Tổng quan CTCP VICEM Thương mại Xi măng


TMX   14.70   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
16.00 3,000
16.10 300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 0  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 1,106.96 (0.28) 0% 10.53 (0.00) 0%
2019 1,231.25 (0.88) 0% 15.01 (0.01) 0%
2018 1,464.73 (1.20) 0% 12.51 (0.02) 0%
2017 1,294.99 (1.48) 0% 9.06 (0.01) 0%


Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán TMX

Danh Mục Tin Tức: