Mã CK:

Tổng quan CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí


PSD   16.50   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 0  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 6,000 (8.38) 0% 45.60 (0.04) 0%
2019 6,000 (5.76) 0% 65.60 (0.05) 0%
2018 5,700 (5.64) 0% 59 (0.06) 0%
2017 5,800 (6.45) 0% 64 (0.07) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PSD

Danh Mục Tin Tức: