Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP


LLM   16.50   0.50  (3.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
16.50 1,200 16.80 400
16.00 5,000 17.00 1,000
15.60 5,000 18.00 1,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 16.5  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2019 5,750.40 (7.04) 0% 75 (-0.13) -0%
2018 8,542.20 (13.41) 0% 52 (-0.14) -0%
2017 9,500 (19.20) 0% 80 (0.29) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LLM

Danh Mục Tin Tức: