Mã CK:

Tổng quan CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3


HU3   7.21   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.23 100 7.50 980
7.22 90 7.71 100
7.21 150
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 0  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (0.04) 0% 10 (0.00) 0%
2019 425 (0.48) 0% 20 (0.02) 0%
2018 400 (0.63) 0% 25 (0.02) 0%
2017 0 (0.40) 0% 18 (0.02) 0%


Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HU3

Danh Mục Tin Tức: