Mã CK:

Tổng quan CTCP Thủy điện Gia Lai


GHC   30.20   0.20  (0.7%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
29.70 200 30.20 300
29.60 2,800 30.30 700
29.20 2,000 32.00 2,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 30.2  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2019 227.80 (0.24) 0% 100.83 (0.09) 0%
2018 147.99 (0.16) 0% 86.66 (0.10) 0%
2017 139.49 (0.17) 0% 79.21 (0.11) 0%
2016 141.36 (0.12) 0% 81.83 (0.07) 0%


Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GHC

Danh Mục Tin Tức: