Mã CK:

Tổng quan CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp


CIP   6.20   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
6.20 1,700 6.60 5,800
6.10 1,100 6.70 10,800
6.00 400 6.80 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 6.22  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 353.50 (0.12) 0% 0.50 (-0.02) -3%
2019 385 (0.28) 0% 4.58 (0.00) 0%
2018 505 (0.32) 0% 4.45 (-0.01) -0%
2017 300 (0.50) 0% 4.51 (0.00) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán CIP

Danh Mục Tin Tức: