Mã CK:

Tổng quan CTCP Lương thực Bình Định


BLT   24.90   2.80  (12.7%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.90 2,000 24.80 300
20.80 300 24.90 400
20.10 400 25.30 900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 21.3  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 550 (1.15) 0% 5 (0.02) 0%
2019 0 (0.74) 0% 9.60 (0.00) 0%
2018 560 (0.63) 0% 12 (0.01) 0%


Nhóm ngành Thực Phẩm 55 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BLT

Danh Mục Tin Tức: