Mã CK:

Tổng quan CTCP Sách và Thiết bị Bình Định


BDB   11   -0.30  (-2.7%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.00 1,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 11  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 50 (0.06) 0% 1.30 (0.00) 0%
2019 45 (0.05) 0% 1.20 (0.00) 0%
2018 46 (0.04) 0% 1.20 (0.00) 0%
2017 50 (0.04) 0% 1.50 (0.00) 0%


Nhóm ngành Giáo Dục 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BDB

Danh Mục Tin Tức: