Mã CK:

Tổng quan CTCP Thống Nhất


BAX   60.70   0.70  (1.2%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
60.20 500 60.70 200
60.00 3,900 60.80 200
59.90 1,600 60.90 500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
500 0Gía trung bình: 60.37  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 295.56 (0.03) 0% 108.28 (0.01) 0%
2019 201.97 (0.18) 0% 79.85 (0.09) 0%
2018 67.90 (0.07) 0% 20.12 (0.02) 0%
2017 68.26 (0.07) 0% 20.93 (0.03) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BAX

Danh Mục Tin Tức: