Mã CK:

Tổng quan CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco


VIP   9.55   -0.03  (-0.3%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.55 2,100 9.58 17,100
9.51 700 9.60 800
9.50 2,000 9.61 500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
100 3,500
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 9.56  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 588.31 (0.52) 0% 54.44 (0.07) 0%
2019 724.84 (0.62) 0% 40.06 (0.04) 0%
2018 754.49 (0.78) 0% 84.80 (0.08) 0%
2017 751.03 (0.73) 0% 74.45 (0.08) 0%


Nhóm ngành Vận Tải/ Cảng / Taxi 71 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán VIP

Danh Mục Tin Tức: