Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán SSI


SSI   19.35   0.20  (1.0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
19.30 19,510 19.35 366,380
19.25 29,620 19.40 440,280
19.20 148,270 19.45 211,710
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
514,120 62,970Gía trung bình: 19.3  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 2,750 (2.27) 0% 868 (0.53) 0%
2019 2,950 (3.24) 0% 1,100 (0.91) 0%
2018 3,410 (3.67) 0% 1,615 (1.30) 0%
2017 2,108 (2.90) 0% 1,058 (1.16) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán SSI

Danh Mục Tin Tức: