Mã CK:

Tổng quan CTCP Xây dựng FLC Faros


ROS   3.47   -0.07  (-2.0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
3.47 89,300 3.49 136,200
3.46 51,500 3.50 625,400
3.45 305,000 3.51 109,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
67,100 563,200
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 3.52  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,400 (1.55) 0% 54 (-0.15) -0%
2019 4,000 (4.84) 0% 320 (0.18) 0%
2018 5,500 (3.46) 0% 352 (0.19) 0%
2017 4,914.86 (4.42) 0% 588.82 (0.85) 0%


Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

 ROS: Giải trình chậm CBTT (05-02-2021)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ROS

Danh Mục Tin Tức: