Mã CK:

Tổng quan CTCP Xây dựng FLC Faros


ROS   2.19   0.01  (0.5%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.19 73,040 2.20 880,440
2.18 991,990 2.21 609,140
2.17 626,570 2.22 413,270
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
9,620 35,250Gía trung bình: 2.19  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,400 (0.89) 0% 54 (-0.15) -0%
2019 4,000 (4.84) 0% 320 (0.18) 0%
2018 5,500 (3.46) 0% 352 (0.18) 0%
2017 4,914.86 (4.42) 0% 588.82 (0.85) 0%


Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ROS

Danh Mục Tin Tức: