Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí


PVD   13.20   -0.05  (-0.4%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
13.15 236,530 13.20 51,820
13.10 139,360 13.25 261,350
13.05 246,880 13.30 202,400
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
151,820 11,170Gía trung bình: 13.13  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 4,680 (3.14) 0% 68 (0.06) 0%
2019 3,850 (4.37) 0% 0 (0.16) 0%
2018 3,000 (5.50) 0% 0 (0.15) 0%
2017 2,300 (3.89) 0% 0 (0.03) 0%


Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVD

Danh Mục Tin Tức: