Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí


PVD   22.90   -0.80  (-3.4%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
22.85 25,000 22.90 6,500
22.80 7,300 22.95 1,000
22.75 18,900 23.00 114,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
6,200 974,500
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 23.03  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 4,680 (4.41) 0% 68 (0.11) 0%
2019 3,850 (4.37) 0% 0 (0.17) 0%
2018 3,000 (5.50) 0% 0 (0.17) 0%
2017 2,300 (3.89) 0% 0 (0.04) 0%


Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PVD

Danh Mục Tin Tức: