Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP


POW   10.25   0.37  (3.7%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
10.25 324,940 10.30 710,100
10.20 479,220 10.35 1,038,880
10.15 1,110,010 10.40 1,101,980
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
128,170 2,657,580Gía trung bình: 10.24  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 35,448.60 (15.68) 0% 2,043.80 (1.53) 0%
2019 32,769 (35.37) 0% 2,275 (3.20) 0%
2018 14,037 (32.66) 0% 858 (2.65) 0%


Nhóm ngành Năng lượng Điện/Khí/ 44 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán POW

Danh Mục Tin Tức: