Mã CK:

Tổng quan CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê


PLP   9.71   -0.13  (-1.3%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.71 5,300 9.75 4,400
9.70 11,300 9.78 3,200
9.69 4,200 9.79 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,300 6,800
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 9.7  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (1.79) 0% 53 (0.04) 0%
2019 0 (1.05) 0% 65 (0.05) 0%
2018 0 (0.53) 0% 61 (0.06) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PLP

Danh Mục Tin Tức: