Mã CK:

Tổng quan CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt


PDR   41.55   0.85  (2.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
41.55 9,450 41.60 15,600
41.50 28,700 41.70 30,200
41.40 33,330 41.80 24,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
86,170 0Gía trung bình: 41.41  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,789 (1.18) 0% 1,200 (0.28) 0%
2019 9,000 (3.41) 0% 800 (0.87) 0%
2018 2,000 (2.27) 0% 640 (0.64) 0%
2017 2,008 (1.54) 0% 336 (0.44) 0%


Nhóm ngành Bất Động Sản 65 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán PDR

Danh Mục Tin Tức: