Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán MB


MBS   23.80   1.30  (5.8%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
23.70 2,400 23.80 60,000
23.60 35,000 23.90 132,000
23.50 2,800 24.00 276,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
42,000 3,000
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 22.91  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 720 (1.12) 0% 200 (0.27) 0%
2019 1,171.10 (0.94) 0% 360 (0.23) 0%
2018 881 (1.04) 0% 160 (0.18) 0%
2017 752.70 (0.84) 0% 20.16 (0.02) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBS

Danh Mục Tin Tức: