Mã CK:

Tổng quan CTCP Tập đoàn MBG


MBG   7.40   0.10  (1.4%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
7.40 55,300 7.50 154,800
7.30 121,000 7.60 139,300
7.20 76,300 7.70 80,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 500
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 7.31  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (0.72) 0% 25.44 (0.03) 0%
2019 0 (0.66) 0% 17.60 (0.02) 0%
2018 450 (0.50) 0% 4 (0.01) 0%
2017 0 (0.44) 0% 22 (0.00) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán MBG

Danh Mục Tin Tức: