Mã CK:

Tổng quan CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao


LAS   11.40   0.10  (0.9%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.30 700 11.40 30,400
11.20 54,000 11.50 79,700
11.10 11,000 11.60 23,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 11.34  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,140 (2.38) 0% 56 (0.01) 0%
2019 3,980 (3.03) 0% 162 (0.00) 0%
2018 4,111.44 (3.80) 0% 220 (0.12) 0%
2017 4,125 (4.10) 0% 252 (0.15) 0%


Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LAS

Danh Mục Tin Tức: