Mã CK:

Tổng quan CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao


LAS   14.60   0.50  (3.5%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
14.60 2,200 14.70 88,100
14.50 131,900 14.80 196,700
14.40 32,500 14.90 390,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
400 25,300
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 14.52  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,140 (2.38) 0% 56 (0.01) 0%
2019 3,980 (3.03) 0% 162 (0.00) 0%
2018 4,111.44 (3.80) 0% 220 (0.12) 0%
2017 4,125 (4.10) 0% 252 (0.15) 0%


Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LAS

Danh Mục Tin Tức: