Mã CK:

Tổng quan CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao


LAS   8.50   0.10  (1.2%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.50 53,500 8.60 12,200
8.40 42,200 8.70 28,100
8.30 17,100 8.80 41,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
14,500 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 8.5  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,140 (2.38) 0% 56 (0.01) 0%
2019 3,980 (3.03) 0% 162 (0.00) 0%
2018 4,111.44 (3.80) 0% 220 (0.12) 0%
2017 4,125 (4.10) 0% 252 (0.15) 0%


Nhóm ngành Phân bón 15 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán LAS

Danh Mục Tin Tức: