Mã CK:

Tổng quan CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình


HBC   12.70   0.25  (2.0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.65 124,840 12.70 411,020
12.60 378,480 12.75 180,840
12.55 89,490 12.80 238,220
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
374,160 60,010Gía trung bình: 12.58  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 12,500 (5.41) 0% 125 (0.01) 0%
2019 18,600 (18.66) 0% 720 (0.39) 0%
2018 20,680 (18.30) 0% 1,068 (0.61) 0%
2017 16,000 (16.05) 0% 828 (0.86) 0%


Nhóm ngành Xây Dựng 40 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán HBC

Danh Mục Tin Tức: