Mã CK:

Tổng quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP


GVR   30   0.10  (0.3%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
29.80 10,500 29.90 23,800
29.75 3,300 29.95 1,100
29.70 35,600 30.00 52,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 29.68  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 24,647 (12.24) 0% 4,962 (2.04) 0%
2019 24,224 (19.82) 0% 4,150 (4.42) 0%
2018 15,292 (19.73) 0% 3,153 (4.07) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GVR

Danh Mục Tin Tức: