Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam


GEX   20.70   -0.25  (-1.2%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
20.70 200,620 20.75 87,230
20.65 198,780 20.80 111,750
20.60 215,780 20.85 51,590
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
656,820 512,660Gía trung bình: 20.76  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 19,600 (12.16) 0% 975 (0.64) 0%
2019 16,700 (15.44) 0% 1,380 (1.07) 0%
2018 15,000 (13.83) 0% 1,820 (1.62) 0%
2017 10,900 (12.09) 0% 1,050 (1.17) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán GEX

Danh Mục Tin Tức: