Mã CK:

Tổng quan CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu


DHM   11.80   -0.05  (-0.4%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.80 8,400 11.85 5,000
11.75 5,000 11.90 5,900
11.70 4,000 11.95 4,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
3,700 1,400
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 11.89  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 1,618.41 (0.91) 0% 54.62 (-0.08) -0%
2019 850 (1.11) 0% 30 (0.00) 0%
2018 700 (0.90) 0% 30 (0.01) 0%
2017 0 (0.90) 0% 0 (0.00) 0%


Nhóm ngành Khoáng Sản 42 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

 DHM: Điều lệ công ty (22-06-2021)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DHM

Danh Mục Tin Tức: