Mã CK:

Tổng quan CTCP Thế Giới Số


DGW   148.80   1.60  (1.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
148.50 11,000 148.80 400
148.20 500 148.90 100
148.10 500 149.00 5,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
9,500 33,700
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 148.67  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 10,200 (12.71) 0% 202 (0.27) 0%
2019 7,150 (8.60) 0% 137 (0.16) 0%
2018 4,700 (6.00) 0% 101 (0.11) 0%
2017 3,969 (3.87) 0% 55 (0.08) 0%


Nhóm ngành Thương Mại 27 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán DGW

Danh Mục Tin Tức: