Mã CK:

Tổng quan CTCP CIC39


C32   28.10   0.10  (0.4%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
28.00 2,600 28.20 5,500
27.55 2,300 28.30 1,300
27.50 4,200 28.35 9,900
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
300 4,000
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 28.35  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 760 (0.52) 0% 115.60 (0.06) 0%
2019 875 (0.80) 0% 108 (0.08) 0%
2018 680 (0.72) 0% 115 (0.09) 0%
2017 620 (0.56) 0% 90 (0.09) 0%


Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán C32

Danh Mục Tin Tức: