Mã CK:

Tổng quan CTCP Nước - Môi trường Bình Dương


BWE   31.90   0.20  (0.6%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
31.75 3,000 31.90 4,900
31.70 600 31.95 900
31.60 3,700 32.00 21,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
42,900 28,000
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 31.43  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,150 (3.03) 0% 470 (0.54) 0%
2019 2,417.27 (2.55) 0% 398.63 (0.48) 0%
2018 1,975.45 (2.20) 0% 261.80 (0.33) 0%


Nhóm ngành Dịch vụ công ích 16 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BWE

Danh Mục Tin Tức: