Mã CK:

Tổng quan CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn


BSR   16.10   1.30  (8.8%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
16.00 451,900 16.10 135,100
15.90 244,500 16.20 285,000
15.80 700,100 16.30 271,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
2,596,900 198,200
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 15.92  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 80,685.70 (57.96) 0% 1,185.30 (-2.84) -0%
2019 97,979.10 (102.82) 0% 2,938.80 (2.87) 0%
2018 78,108 (56.06) 0% 3,480 (0.23) 0%


Nhóm ngành Nhóm Dầu Khí 32 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSR

Danh Mục Tin Tức: