Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


BSI   16.90   -0.50  (-2.9%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
16.90 19,900 16.95 5,000
16.85 8,000 17.00 86,600
16.80 33,800 17.15 27,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
52,200 0Gía trung bình: 17.08  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (0.67) 0% 145 (0.10) 0%
2019 0 (0.61) 0% 220 (0.11) 0%
2018 0 (0.91) 0% 200 (0.19) 0%
2017 339.83 (0.57) 0% 82.60 (0.18) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSI

Danh Mục Tin Tức: