Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


BSI   9.64   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
9.66 2,650 9.67 18,500
9.64 6,620 9.68 5,900
9.56 3,500 9.69 14,500
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
40 0Gía trung bình: 9.61  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (0.47) 0% 145 (0.03) 0%
2019 0 (0.61) 0% 220 (0.11) 0%
2018 0 (0.91) 0% 200 (0.19) 0%
2017 339.83 (0.57) 0% 82.60 (0.18) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSI

Danh Mục Tin Tức: