Mã CK:

Tổng quan CTCP Thủy điện Buôn Đôn


BSA   12.50   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
12.40 5,600 12.50 2,000
11.50 1,500 12.60 6,100
11.00 20,100 12.70 3,800
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 12.5  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 284.68 (0.06) 0% 39.39 (-0.04) -0%
2018 279.77 (0.28) 0% 83.41 (0.09) 0%
2017 261.95 (0.40) 0% 78.54 (0.20) 0%
2016 262.83 (0.25) 0% 42.84 (0.07) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BSA

Danh Mục Tin Tức: