Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh


BMI   40.20   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
40.20 9,600 40.35 1,300
40.10 4,800 40.40 5,600
40.00 13,800 40.45 100
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
5,700 1,100
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 39.96  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,895 (4.72) 0% 188 (0.20) 0%
2019 4,577 (4.34) 0% 185 (0.18) 0%
2018 4,300 (3.94) 0% 600 (0.16) 0%
2017 3,918 (3.91) 0% 162.80 (0.16) 0%


Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 29 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

 BMI: Chia cổ tức năm 2020 (20-05-2021)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BMI

Danh Mục Tin Tức: