Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh


BMI   30.75   0.25  (0.8%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
30.70 3,000 30.75 15,580
30.60 360 30.80 10,420
30.55 4,600 30.85 1,110
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
14,680 15,500Gía trung bình: 30.73  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,895 (2.03) 0% 188 (0.09) 0%
2019 4,577 (3.87) 0% 185 (0.18) 0%
2018 4,300 (3.55) 0% 600 (0.16) 0%
2017 3,918 (3.40) 0% 162.80 (0.16) 0%


Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 28 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

 BMI: SIC đã bán 36.530 cp (29-05-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BMI

Danh Mục Tin Tức: