Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam


BIC   23.05   0.50  (2.2%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
23.05 3,000 23.30 100
23.00 13,500 23.35 3,000
22.95 7,200 23.40 5,200
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
18,700 24,900
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 23.14  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 2,425 (2.60) 0% 241 (0.30) 0%
2019 2,220 (2.36) 0% 223 (0.21) 0%
2018 2,040 (2.08) 0% 190 (0.14) 0%
2017 1,900 (1.89) 0% 186 (0.14) 0%


Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 29 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BIC

Danh Mục Tin Tức: