Mã CK:

Tổng quan CTCP Xi măng Bỉm Sơn


BCC   9   0.10  (1.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
8.90 22,800 9.00 43,400
8.80 54,100 9.10 56,000
8.70 52,400 9.20 71,000
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
5,000 0
xem chi tiết giao dịch khối ngoạiGía trung bình: 8.92  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (3.19) 0% 155.07 (0.08) 0%
2019 4,005 (3.83) 0% 136.81 (0.12) 0%
2018 0 (3.68) 0% 94 (0.09) 0%
2017 0 (3.48) 0% 0 (0.00) 0%


Nhóm ngành Vật Liệu Xây Dựng 58 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán BCC

Danh Mục Tin Tức: