Mã CK:

Tổng quan CTCP Tập đoàn Sao Mai


ASM   11.55   0.10  (0.9%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
11.50 35,470 11.55 24,690
11.45 262,900 11.60 229,910
11.40 174,490 11.65 90,390
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
53,760 91,330Gía trung bình: 11.6  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 0 (6.15) 0% 870 (0.35) 0%
2019 0 (14.41) 0% 1,244 (1.01) 0%
2018 0 (8.96) 0% 890 (1.36) 0%
2017 0 (2.16) 0% 200 (0.16) 0%


Nhóm ngành Đầu tư xây dựng 43 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

 ASM: Điều lệ công ty (23-06-2020)

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ASM

Danh Mục Tin Tức: