Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán BOS


ART   2.60   0.20  (8.3%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.50 494,300 2.60 1,061,600
2.40 670,600
2.30 335,600
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 44,800Gía trung bình: 2.55  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 234 (0.14) 0% 99 (0.00) 0%
2019 0 (0.23) 0% 115 (0.08) 0%
2018 0 (0.11) 0% 118 (0.06) 0%
2017 16 (0.15) 1% 0 (0.09) 0%


Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ART

Danh Mục Tin Tức: