Mã CK:

Tổng quan CTCP Nam Việt


ANV   23   0  (0%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
23.00 4,400 23.10 4,910
22.95 2,560 23.15 8,100
22.90 9,710 23.20 4,950
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 22.94  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 3,000 (1.72) 0% 200 (0.08) 0%
2019 5,000 (4.52) 0% 700 (0.70) 0%
2018 3,200 (4.14) 0% 250 (0.61) 0%
2017 2,971 (2.96) 0% 122 (0.15) 0%


Nhóm ngành Thủy Sản 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ANV

Danh Mục Tin Tức: