Mã CK:

Tổng quan CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD


AMD   2.67   0.03  (1.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
2.67 40,280 2.68 370
2.66 27,220 2.69 110,030
2.65 47,800 2.70 68,910
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
15,710 5,960Gía trung bình: 2.69  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 1,500 (0.60) 0% 25 (0.00) 0%
2019 2,670 (2.24) 0% 60 (0.04) 0%
2018 2,300 (2.58) 0% 70 (0.05) 0%
2017 1,500 (2.09) 0% 70 (0.04) 0%


Nhóm ngành Khoáng Sản 42 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán AMD

Danh Mục Tin Tức: