Mã CK:

Tổng quan CTCP Chứng khoán Agribank


AGR   5.58   0.36  (6.9%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
5.58 206,790
5.57 4,150
5.56 2,040
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
142,180 16,900Gía trung bình: 5.47  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 221 (0.11) 0% 88 (0.04) 0%
2019 201 (0.20) 0% 90 (0.07) 0%
2018 187 (0.18) 0% 82.40 (0.07) 0%
2017 141 (0.18) 0% 69 (0.07) 0%


Nhóm ngành Chứng Khoán 26 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán AGR

Danh Mục Tin Tức: