Mã CK:

Tổng quan Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP


ACV   71.60   0.80  (1.1%)


Thiết lập cảnh báo:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
71.60 3,700 72.00 7,500
71.50 9,500 72.20 4,800
71.40 3,300 72.30 3,700
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
43,700 59,900Gía trung bình: 71.65  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

NƯỚC NGOÀI SỞ HỮU     
» Xem thêm

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đơn vị tỷ đồng
Năm KH DoanhThu
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện KH LợiNhuận
(Lũy kế) (tỷ)
% Thực hiện
2020 11,317 (4.64) 0% 2,007 (1.23) 0%
2019 19,127 (18.36) 0% 8,190 (8.23) 0%
2018 16,029 (16.14) 0% 5,665 (6.20) 0%
2016 0 (14.71) 0% 2,056 (5.47) 0%


Nhóm ngành Hàng không 11 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ACV

Danh Mục Tin Tức: