Mã CK:

Tổng quan TEL-AV TASE-100 IND (Israel: Tel Aviv)


^TA100   1,292.38   -4.20  (-0.3%)


^TA100:
MUA KL MUA BÁN KL BÁN
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
0 0Gía trung bình: 0  |  Xem chi tiết

[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả

Các tin liên quan:

Xem tất cả các tin liên quan đến mã chứng khoán ^TA100

Danh Mục Tin Tức: