Mã CK:

Thông tin công ty NASDAQ Composite (Nasdaq)


^IXIC   12,349.37   -5.73  (-0.0%)


Mã CK ^IXIC
Vốn thị trường 0 tỷ VND
Giá hiện tại 12,349.4 ngàn VND
Giá sổ sách 0 (0%)
EPS 0.00
P/E 0.0
ROA 0%
ROE 0%
Beta 0.00
 
EPS 4 quý trước 0
KLTB 13 tuần 2,147,483,647
KLTB 10 ngày 5,309,000,000
Cao Nhất 52 tuần 12,355.1
Thấp Nhất tuần 6,860.7
 
Ngày niêm yết 01 / 01 / 1970
Khối lượng niêm yết lần đầu 0
Khối lượng niêm yết 0
Cổ phiếu qũy 0
Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết 0
Khối lượng đang lưu hành 0
Nước ngoài được quyền mua 0 (0%)
Nước ngoài sở hữu 0 (0%)
 
Tên công ty NASDAQ Composite (Nasdaq) (^IXIC)
Tên giao dịch NASDAQ Composite (Nasdaq)
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website
Ngành nghề
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Giới thiệu công ty
Lĩnh vực kinh doanh

Danh Mục Tin Tức: