Mã CK:

Thông tin công ty ATX (Vienna)


^ATX   3,479.41   -24.65  (-0.7%)


Mã CK ^ATX
Vốn thị trường 0 tỷ VND
Giá hiện tại 3,479.4 ngàn VND
Giá sổ sách 0 (0%)
EPS 0.00
P/E 0.0
ROA 0%
ROE 0%
Beta 0.00
 
EPS 4 quý trước 0
KLTB 13 tuần 3,927,701
KLTB 10 ngày 3,120,130
Cao Nhất 52 tuần 3,556.2
Thấp Nhất tuần 2,034.2
 
Ngày niêm yết 01 / 01 / 1970
Khối lượng niêm yết lần đầu 0
Khối lượng niêm yết 0
Cổ phiếu qũy 0
Khối lượng cổ phiếu chưa niêm yết 0
Khối lượng đang lưu hành 0
Nước ngoài được quyền mua 0 (0%)
Nước ngoài sở hữu 0 (0%)
 
Tên công ty ATX (Vienna) (^ATX)
Tên giao dịch ATX (Vienna)
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Website
Ngành nghề
BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Giới thiệu công ty
Lĩnh vực kinh doanh

Danh Mục Tin Tức: