Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí


PSD   18.10   -0.10  (-0.5%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí 24,537,600 79.97%
2/ Lê Nguyệt Ánh 2,597,140 8.47%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ CTCP Điện tử Điện lạnh Bình Minh 15,000 51%
2/ CTCP Xuất nhập khẩu Công nghệ xanh 20,000 50%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Đào Văn Đại CTHĐQT N/A 216
Ông Vũ Tiến Dương GĐ/TVHĐQT 2011 43,200
Bà Nguyễn Thị Thanh TVHĐQT 2019 N/A
Ông Nguyễn Mạnh Lân Phó GĐ 2010 53,568
Ông Vũ Thành Chung Phó GĐ 2018 244,800
Ông Phan Hải Âu KTT N/A N/A
Bà Phạm Thị Ninh TBKS N/A N/A
Bà Bùi Vũ Quỳnh Như Thành viên BKS N/A N/A
Bà Nguyễn Thanh Huyền Thành viên BKS N/A N/A

Danh Mục Tin Tức: