Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận


BMD   7.50   2.10  (38.9%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ UBND Tỉnh Bình Thuận 1,458,400 52.97%
2/ Lê Quang Huy 434,271 15.77%
3/ Công ty TNHH Nhật Hoàng 368,058 13.37%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ N/A N/A

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Mai Hữu Việt CTHĐQT 2016 470,557
Ông Lê Quang Huy TVHĐQT 2016 799,929
Bà Lê Thị Thanh Thủy GĐ/TVHĐQT 2014 33,000
Bà Trà Thị Thành TVHĐQT/Phó GĐ 1999 527,757
Ông Đinh Hồng Hà Phó GĐ 2018 N/A
Ông Nguyễn Thanh Phương KTT 2020 N/A
Bà Nguyễn Thị Giác TBKS 2001 4,400
Bà Bùi Thị Kim Phượng Thành viên BKS N/A N/A
Bà Võ Thị Thanh Sương Thành viên BKS N/A N/A

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN