Mã CK:

Cổ đông lớn - Công ty liên kết CTCP Vận tải Biển Việt Nam


VOS   12.40   -0.50  (-3.9%)


CỔ ĐÔNG LỚN

Tên Cổ Đông Cổ Phiếu Nắm Giữ Tỉ Lệ
1/ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV 71,400,000 51%
2/ Ngân hàng TMCP Á Châu 12,600,000 9%

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tên Công Ty Vốn hóa (triệu VND) Tỉ Lệ
1/ CTCP Thương mại & Dịch vụ Vosco 30,000 46.45%
2/ CTCP Đại lý tàu biển & Logistics Vosco 5,000 36%

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Họ tên Chức vụ Năm sinh Cổ phần
Ông Bùi Việt Hoài CTHĐQT 1985 18,202,100
Ông Cao Minh Tuấn TGĐ/Phó CTHĐQT 2013 15,460,000
Ông Phạm Đăng Khoa TVHĐQT N/A N/A
Ông Lý Quang Thái TVHĐQT 2019 N/A
Bà Trịnh Thị Ngọc Biển TVHĐQT 2019 12,600,000
Ông Nguyễn Quốc Cường TVHĐQT N/A 12,600,000
Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc TVHĐQT N/A 12,600,000
Ông Lê Việt Tiến Phó TGĐ 1989 21,900
Ông Nguyễn Quang Minh Phó TGĐ 1995 N/A
Ông Đặng Hồng Trường Phó TGĐ 1995 N/A
Ông Hoàng Hữu Hùng Phó TGĐ 2009 126,980
Ông Nguyễn Bá Trường KTT 1996 3,900
Ông Đỗ Tuấn Nam TBKS N/A N/A
Bà Nguyễn Thị Minh Thu Thành viên BKS N/A N/A
Bà Vũ Thị Toan Thành viên BKS N/A N/A

Danh Mục Tin Tức:Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ADODB_mysqli' does not have a method '_getStockOnline' in /usr/share/nginx/html/includes/Class_Database.php on line 53

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/wap/includes/footer_liststocks.php on line 62
CK Giá +/- KL Open CN TN